Προσόντα ενοικιαστή: Ο ενοικιαστής για να προβεί στην ενοικίαση οχήματος θα πρέπει να: •Έχει ελάχιστο όριο ηλικίας 21 ετών, με άδεια οδήγησης η οποία να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν, για τις κατηγορίες οχημάτων MCMR, EDMR, CCMR, CCMD και CCA. Για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες, θα πρέπει να είναι άνω των 25 ετών και η άδεια οδήγησης να έχει εκδοθεί τουλάχιστον πριν από 3 χρόνια. •Διαθέτει Ελληνική, Ευρωπαϊκή (για τις χώρες Ε.Ε.) ή Διεθνή (για τις χώρες που δεν υπάγονται στην Ε.Ε) άδεια οδήγησης. •Διαθέτει προσωπική πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.
*Οι ενοικιαστές ηλικίας μεταξύ 21-22 ετών υπόκεινται στην προσθήκη Νέων Οδηγών με κόστος €24.80 ημερησίως.

Παραλαβή οχημάτων:
•Ο ενοικιαστής κατά την παραλαβή του οχήματος θα πρέπει να έχει μαζί του
1. Ισχύουσα νόμιμη άδεια οδήγησης.
2. Την προσωπική πιστωτική ή χρεωστική του κάρτα. Κάρτες τρίτων δεν γίνονται δεκτές, εκτός αν υπάρχει έγγραφη επικυρωμένη εξουσιοδότηση.
3. Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δε διαθέτει πιστωτική κάρτα μπορεί να ενοικιάσει όχημα από τις κατηγορίες MCMR, EDMR, CCMR, CCMD, CCAR, CCAD* ,εφόσον αποδεχθεί την ασφάλεια Μερικής Απαλλαγής Ευθύνης Ζημιών (C.D.W.), προκαταβάλλει την προϋπολογιζόμενη αξία της ενοικίασης καθώς και ελάχιστη χρέωση εγγύησης ποσού των €500.

•Το όχημα θα παραδοθεί γεμάτο καύσιμα και θα πρέπει να επιστραφεί γεμάτο. Σε διαφορετική περίπτωση ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με τα καταναλωθέντα καύσιμα* καθώς και με €10.00 για ανεφοδιασμό.
•Με την παραλαβή του οχήματος θα δίνεται στον ενοικιαστή το Μισθωτήριο Συμβόλαιο ενοικίασης το οποίο θα πρέπει να ελέγξει, να διαβάσει τους επισυναπτόμενους όρους και να υπογράψει.
•Είναι πολύ σημαντικό στην παραλαβή ο ενοικιαστής να ελέγξει το όχημα και να αναφέρει οποιαδήποτε ζημιά υπάρχει ήδη σε αυτό ώστε να αποφευχθεί η χρέωση ζημιάς από προηγούμενη ενοικίαση. Ο ενοικιαστής θα κληθεί να υπογράψει στην παραλαβή και επιστροφή του οχήματος σχετικό αποδεικτικό έγγραφο για τυχόν υπάρχουσες ζημιές στο όχημα.
*Εξαρτάται από την ισχύουσα μέση τιμή καυσίμων

Ασφάλειες:
Τα οχήματα rent a car είναι ασφαλισμένα:
1. Έναντι τρίτων (εξαιρουμένων του οδηγού) για θάνατο και σωματικές βλάβες ανά παθόντα.
2. Για υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα (εξαιρουμένου του ατυχήματος της).
3. Για το όχημα rent a car από πυρκαγιά.
4. Για το όχημα από θραύση κρυστάλλων (πλην φαναριών και καθρεπτών). Για ζημιές ή κλοπή που έχουν προκληθεί με υπαιτιότητα/αμέλεια του ενοικιαστή στο όχημα της, ο ενοικιαστής ευθύνεται μέχρι και την συνολική εμπορική αξία του οχήματος κατά τον χρόνο του ατυχήματος ή της κλοπής.

Μερική Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (C.D.W):
Ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για την νόμιμη συμμετοχή του σε κάθε ζημιά του οχήματος 1. στο ποσό των €500 καταβάλλοντας το ποσό των €20 ανά ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες MCMR, EDMR, CCMR, CCMD, CCAR, CCAD. Με την προϋπόθεση ότι η ζημιά δεν οφείλεται σε παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (π.χ. παραβίαση ερυθρού σηματοδότη ή πινακίδα STOP, παράνομο προσπέρασμα, οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ κλπ)
Σημ.: Οι παραπάνω ασφάλειες δεν καλύπτουν ζημιές που έχουν προκληθεί από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) και ζημιές που έχουν προκληθεί στα ελαστικά, στους καθρέπτες, στα φανάρια, στο κάτω μέρος του αμαξώματος καθώς και στο εσωτερικό του.

Πλήρης Ασφάλεια (S.F.D.W.): Μηδενίζει τα ποσά ευθύνης από ζημιά του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου και είναι απαραίτητη προϋπόθεση να περιλαμβάνεται ήδη στην τιμή ενοικίασης η C.D.W. και F.D.W.. Επίσης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση και η υπογραφή της δήλωσης ατυχήματος από τον ενοικιαστή σε περίπτωση ζημιάς του αυτοκινήτου.
Σημ: Οι παραπάνω ασφάλεια δεν καλύπτει ζημιές που έχουν προκληθεί από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), από πρόθεση ή αμέλεια, χρήση λάθους καυσίμου και αθέτηση των όρων της Σύμβασης.

Παραλαβή / Επιστροφή:
Δωρεάν σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της εταιρείας στο κέντρο, ή στο αεροδρόμιο της ίδιας πόλης ή σε υποκαταστήματα του ίδιου νησιού,
•Εντός πόλης χρέωση €15.00
•Εκτός πόλης και έως 80χλμ από το κοντινότερο υποκατάστημα της εταιρείας χρέωση €50.00.
•Εκτός πόλης και άνω των 80χλμ από το κοντινότερο υποκατάστημα της εταιρείας ενημερωθείτε από το Κεντρικό Τμήμα Κρατήσεων ή το υποκατάστημα.
•Παραλαβή/Παράδοση εκτός ωρών λειτουργίας των υποκαταστημάτων της εταιρείας (21:00-08:00) χρέωση €25.00.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ελάχιστος χρόνος ενοικίασης:
Μια ημέρα. Με την λήξη 25ώρου ο ενοικιαστής θα επιβαρύνεται με το κόστος μίας ακόμα ημέρας.

Φόρος Αεροδρομίων (A.S.C.):
•Από Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Σπάτα) χρέωση 13%.
•Από τα υπόλοιπα αεροδρόμια χρέωση 11%

Επιπλέον Οδηγός (Α.D.): Πρόσθετη επιβάρυνση για κάθε επιπλέον οδηγό: €4.99 ημερησίως.

Έξοδα φακέλου ατυχήματος: Ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με €20.00 σε περίπτωση ατυχήματος υπαιτιότητάς του. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

Έξοδα διαχείρισης παραβάσεων: Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των προστίμων που μπορεί να προκύψουν από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. κατά την διάρκεια της ενοικίασης του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν από τον ενοικιαστή και χρειαστεί μεσολάβηση της εταιρείας για την πληρωμή τους, θα υπάρξει επιβάρυνση €24.80 πέραν του κόστους παράβασης (έξοδα διαχείρισης παραβάσεων).

Αφαίρεση πινακίδων: Σε περίπτωση αφαίρεσης πινακίδων κατά την διάρκεια της ενοικίασης, ο ενοικιαστής θα χρεώνεται μέχρι την παραλαβή των πινακίδων από την αρμόδια υπηρεσία.

Απώλεια ή καταστροφή κλειδιού: Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής κλειδιού κατά την διάρκεια της ενοικίασης, τότε ο ενοικιαστής θα πρέπει να καταβάλλει αντίστοιχα τα παρακάτω ποσά:•€99.20 Αξεσουάρ: Είδος Κόστος ανά ημέρα. Παιδικό κάθισμα (έως 6 μηνών) €5.00, παιδικό κάθισμα (από 6 μηνών) €10.00, αλυσίδες χιονιού €12.00, Navigation System (Σύστημα GPS) €10.00.Τα αξεσουάρ διατίθενται μόνο μετά από κράτηση.

Ακυρώσεις: Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιας κράτησης που έχει πραγματοποιήσει ο ενοικιαστής μέσω της ιστοσελίδας, σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 15 ημερών από την προβλεπόμενη ημερομηνία ενοικίασης, η εταιρεία δικαιούται να ζητήσει από τον ενοικιαστή ή να παρακρατήσει από τυχόν πληρωμή του την καταβολή ακυρωτικού τέλους αξίας €10.00 ανά κράτηση. (Η καταβολή ακυρωτικού τέλους ισχύει και για κρατήσεις με ημερομηνία παραλαβής αυτοκινήτου μικρότερη των 15 ημερών).

No-show: Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δεν παραλάβει το αυτοκίνητο τη συμφωνηθείσα ημέρα και ώρα χωρίς προηγούμενη έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση, η εταιρεία θα ακυρώνει την κράτηση μετά την πάροδο 3 ωρών. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον ενοικιαστή με μία ημέρα ενοικίασης της ίδιας κατηγορίας αυτοκινήτου που αφορά η κράτηση.

Εσωτερικό αυτοκινήτου: Σε περίπτωση που το όχημα επιστραφεί με λεκέδες που απαιτούν βιολογικό καθαρισμό, (π.χ. τρίχωμα, άμμος κ.α. στα καθίσματα ή στο πάτωμα, στο πορτ-μπαγκαζ κλπ), ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με το ποσό των €99.20. Σε περίπτωση φθοράς με υπαιτιότητα του ενοικιαστή (πχ κάψιμο) θα υπάρξει αντίστοιχη χρέωση της ζημιάς.

Μεταφορά με πλοίο: Σε περίπτωση μιας ενοικίασης μεταξύ νησιών, ο ενοικιαστής οφείλει να επιστρέψει το όχημα στο υποκατάστημα παραλαβής, διαφορετικά όλα τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον ίδιο. Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης ή ατυχήματος, ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει το αυτοκίνητο σε ένα υποκατάστημα με δικά του έξοδα. Κατά την διάρκεια μεταφοράς του αυτοκινήτου με πλοίο, δεν ισχύουν οι ασφαλιστικές καλύψεις.

Εκμίσθωση εκτός συνόρων: Ο ενοικιαστής χρειάζεται την έγγραφη έγκριση της εταιρείας εάν επιθυμεί να βγει από τα Ελληνικά σύνορα με το όχημα της εταιρεία και να διαθέτει προσωπική πιστωτική κάρτα για εγγύηση. Το κόστος πράσινης κάρτας και οδικής βοήθειας επιβαρύνουν τον ίδιο.

Επέκταση ενοικίασης: Εάν ο ενοικιαστής επιθυμεί να κρατήσει το ενοικιαζόμενο όχημα περισσότερο από την περίοδο που ήδη έχει συμφωνήσει, θα πρέπει να επικοινωνήσει εγγράφως με το υποκατάστημα της εταιρείας από όπου παρέλαβε το όχημα για να σημειωθεί η παράταση της ενοικίασης και να υπογραφεί το νέο Μισθωτήριο Συμβόλαιο.

Τρόποι πληρωμής: Η εταιρεία δέχεται τις ακόλουθες πιστωτικές / χρεωστικές κάρτες: Visa, American Express, Mastercard. Σε περίπτωση επιλογής τρόπου πληρωμής με πιστωτική κάρτα μέσω της ιστοσελίδας, προσωρινά γίνονται δεκτές μόνο οι πιστωτικές κάρτες VISA και MASTERCARD. Σε περίπτωση επιλογής τρόπου πληρωμής με μετρητά και για ενοικιάσεις κατηγορίας αυτοκινήτων άνω των CCMR, CCMD, CCAR, CCAD η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει μέσω του τμήματος Κρατήσεων, την προπληρωμή ενοικίασης είτε με πιστωτική κάρτα είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα του υποδείξει, πριν την παραλαβή του αυτοκινήτου.

Φ.Π.Α.: 24%, 17% για τις περιοχές Λέσβος, Κως, Χίος, Πάτμος. Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α..Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φόρο Αεροδρομίου (A.S.C.) σε περίπτωση παραλαβής από το Αεροδρόμιο. Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές επιβαρύνουν τον ενοικιαστή. Οι τιμές και οι όροι ενοικίασης μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών «Alpha  e-Commerce» της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.
Αρμόδια για οποιαδήποτε επίλυση διαφορών είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.